Menu
Hội nghị / Hội thảo

Hội thảo khoa học: Vật liệu Nano cho ứng dụng điều trị ung thư và cảm biến chọn lọc phân tử sinh học

Thời gian: 10:00 - 11:30 ngày 5/4/2019 I. Địa điểm: Phòng họp khoa Dược, 112-113 nhà C1, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội II. Thành phần: 1. Phía Hàn Quốc Prof. Yong-Ill Lee, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Bui The Huy, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Nikolai Tsvetkov, Graduate School of Energy, Environment, Water and Sustainability, Korea Advanced Institute of Science and Technology Republic of Korea 2. Phía Trường Đại học PHENIKAA PGS. TS. Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA Cùng các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu Trường Đại học PHENIKAA III. Nội dung: Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

GS. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) sẽ có buổi giảng bài tại trường ĐH Phenikaa

Tổ chức IEEE magnetics society hàng năm lựa chọn khoảng 2 đến 3 làm IEEE Magnetics Distinguished Lecturer trong tổng số hàng nghìn các nhà vật lý - là chuyên gia trong lĩnh vực từ học của thế giới. Người được lựa chọn sẽ được tổ chức này tài trợ đi các nước trên thế giới giảng bài về từ học trong lịch vực mà người đó là chuyên gia. Rất vinh dự năm nay GS. Hari Srikanth thuộc University of South Florida, USA đã được lựa chọn và rất vui mùng là GS. Hari đã nhận lời đến thăm và trình bày bài giảng tại đại học Phenikaa.

Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)

OVERVIEW OVERVIEW Welcome to the 2019 Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019). The meeting will be held in the Phenikaa Research and Technology Institute (PRATI), Phenikaa University [No. 167 Hoang Ngan Str. Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam] from January 13 to 16, 2019. V-KISAP 2019 is organized by Vietnam Materials Research Society (V-MRS),… Đọc thêm