Menu
Hội nghị / Hội thảo

Buổi trình bày khoa học của GS. Nguyễn Đức Thành làm việc tại ĐH Connecticut, Hoa Kỳ, nhà khoa học Việt nam trẻ tài năng

Trân trọng kính mời các thầy cô và sinh viên/học viên/NCS tới tham dự buổi trình bày khoa học của GS. Nguyễn Đức Thành, hiện đang làm việc tại Đại học Connecticut, Hoa kỳ. Chủ đề: “Smart” Biodegradable Polymer for Medical Applications. Thời gian: 10h00, ngày 01/07/2019. Địa điểm: Phòng B.101, nhà B1, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Hội thảo khoa học: Vật liệu Nano cho ứng dụng điều trị ung thư và cảm biến chọn lọc phân tử sinh học

Thời gian: 10:00 - 11:30 ngày 5/4/2019 I. Địa điểm: Phòng họp khoa Dược, 112-113 nhà C1, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội II. Thành phần: 1. Phía Hàn Quốc Prof. Yong-Ill Lee, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Bui The Huy, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Nikolai Tsvetkov, Graduate School of Energy, Environment, Water and Sustainability, Korea Advanced Institute of Science and Technology Republic of Korea 2. Phía Trường Đại học PHENIKAA PGS. TS. Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA Cùng các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu Trường Đại học PHENIKAA III. Nội dung: Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

GS. Hari Srikanth (2019 IEEE Magnetics Distinguished Lecturer) sẽ có buổi giảng bài tại trường ĐH Phenikaa

Tổ chức IEEE magnetics society hàng năm lựa chọn khoảng 2 đến 3 làm IEEE Magnetics Distinguished Lecturer trong tổng số hàng nghìn các nhà vật lý - là chuyên gia trong lĩnh vực từ học của thế giới. Người được lựa chọn sẽ được tổ chức này tài trợ đi các nước trên thế giới giảng bài về từ học trong lịch vực mà người đó là chuyên gia. Rất vinh dự năm nay GS. Hari Srikanth thuộc University of South Florida, USA đã được lựa chọn và rất vui mùng là GS. Hari đã nhận lời đến thăm và trình bày bài giảng tại đại học Phenikaa.