Menu
Tin tức

THÔNG BÁO: chương trình làm việc với GS. Soonil Lee – Khoa Vật lý, Đại học Ajou Hàn Quốc

Nhân dịp GS. Soonil Lee – Khoa Vật lý, trường Đại học Ajou Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa mời giáo sư tới làm việc và trao đổi thông tin hợp tác giữa hai bên. Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00, ngày 03 tháng… Đọc thêm