Menu
Tin tức

Hội thảo khoa học: Vật liệu Nano cho ứng dụng điều trị ung thư và cảm biến chọn lọc phân tử sinh học

Thời gian: 10:00 - 11:30 ngày 5/4/2019 I. Địa điểm: Phòng họp khoa Dược, 112-113 nhà C1, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội II. Thành phần: 1. Phía Hàn Quốc Prof. Yong-Ill Lee, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Bui The Huy, Department of Chemistry, Changwon National University, Korea Dr. Nikolai Tsvetkov, Graduate School of Energy, Environment, Water and Sustainability, Korea Advanced Institute of Science and Technology Republic of Korea 2. Phía Trường Đại học PHENIKAA PGS. TS. Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA Cùng các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu Trường Đại học PHENIKAA III. Nội dung: Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu