Menu
previous arrow
next arrow
Vietnam – Korea International Symposium on Applied Physics (V-KISAP 2019)
Slider
ĐIỂM BÁO
( 25/05/2020 )
SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • TIN TỨC CỦA VIỆN
  THÀNH VIÊN ĐẶC BIỆT
  GS. TS. Sunglae Cho

  GS. TS. Sunglae Cho

  – Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc tế PRATI.

  – Đồng Viện trưởng PRATI.

  – Chức vụ: Trưởng khoa Vật lý, Tổng Giám đốc Effucell Inc.

  – Nơi công tác: Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc.

  – Địa chỉ: Deahakro 93, Namgu, Ulsan 44610, Hàn Quốc.

  GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu

  GS. TSKH. Trần Vĩnh Diệu

  – Thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc tế PRATI.

  – Thành viên Hội đồng Khoa học PRATI.

  – Nơi công tác: Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA.

  TS. Hồ Xuân Năng

  TS. Hồ Xuân Năng

  – Chủ tịch Hội đồng Khoa học PRATI.

  – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn PHENIKAA.

  – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thành Tây.

  – Viện trưởng PRATI.

  – Nơi công tác: Tập đoàn PHENIKAA.

  TS. Maurizio Ferrari

  TS. Maurizio Ferrari

  – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc tế PRATI.

  – Nơi công tác: Viện IFN – CNR Trento, Ý.

  – Chức vụ: Viện trưởng, Giám đốc Nghiên cứu.

  – Địa chỉ: Via alla Cascata, 56/C 38123 Povo – Trento, Ý.