ts. hồ xuân năng
chủ tịch hội đồng

gs. tskh. trần vĩnh diệu
thành viên hội đồng

ts. đỗ quang trung
thành viên hội đồng

ts. lê anh sơn
thành viên hội đồng

ts. dương anh tuấn
thành viên hội đồng

ts. bùi ngọc dũng
thành viên hội đồng

ts. phạm anh tuấn
thành viên hội đồng