ts. maurizio
chủ tịch hội đồng

gs. ts. Sunglae cho
thành viên hội đồng

gs. ts. dirk roger clara poelman
thành viên hội đồng

gs. ts. ngô văn nông
thành viên hội đồng

ts. ramdane benferhat
thành viên hội đồng

pgs. ts. phạm thành huy
thành viên hội đồng

ths. wu hsueh-hsien (arvin wu)
thành viên hội đồng

gs. ts. dojin kim
thành viên hội đồng

pgs. ts. nguyễn đức thọ
thành viên hội đồng

gs. ts. yeau-ren jeng
thành viên hội đồng