Lễ ký kết hợp tác giữa hai Viện PRATI & PIAS với các đối tác trong nước và quốc tế

Sau khi ra mắt hai Viện là PRATI và PIAS thuộc tập đoàn PHENIKAA, đã đồng thời diễn ra các ký kết hợp tác giữa hai viện này với các đối tác trong nước và quốc tế.

Ký kết giữa Trường Đại học Thành Tây (nay là Trường Đại học Phenikaa) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Ký kết hợp tác giữa Viện PRATI và tập đoàn EFFUCELL.

Lễ ký kết tài trợ kinh phí trao giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Lễ ký kết tài trợ nghiên cứu giữa Tập đoàn Phenikaa và PGS. Phan Mạnh Hưởng.

Các đại diện quan khách và toàn thể khách mời nâng ly chúc mừng buổi lễ ra mắt hai viện PRATI & PIAS cùng các ký kết hợp tác.

Chia sẻ bài viết tại :