VIỆN NGHIÊN CỨU & CÔNG NGHỆ PHENIKAA

Văn phòng: Tầng 7, toà nhà A1, Trường Đại học Phenikaa, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.

Email: office@prati.com.vn | Phone: 0869185044