Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020

MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA

Nhằm mục đích phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, Trường Đại học Phenikaa tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH), qua đó tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đối tượng tham gia hội nghị SVNCKH là tất cả các sinh viên đang theo học đại học và học viên cao học hệ chính quy tại Trường tính đến thời điểm nộp công trình NCKH dự thi.

Mỗi công trình NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người. Công trình phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

Công trình SVNCKH năm học 2019 – 2020 phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

  • Không được trùng lặp với các công trình NCKH mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.
  • Gắn với chuyên ngành của sinh viên đăng ký.

 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Hội nghị sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các công trình SVNCKH có chất lượng cao.

Các công trình SVNCKH đạt giải sẽ được:

  • Tặng giấy khen của Hiệu trưởng;
  • Giới thiệu tham gia dự thi giải thưởng các cấp.

 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đăng ký
  2. Báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h ngày 07/08/2020.

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/08/2020.

Kính đề nghị các thầy cô là trưởng đơn vị lập danh mục đề tài gửi tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên (Mẫu file đính kèm), tập hợp hồ sơ của các sinh viên trong đơn vị có đăng ký tham gia Hội nghị và gửi về:

Phòng Khoa học Công nghệ – Phòng 612 A2.

Email: khcn_htqt@phenikaa-uni.edu.vn.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Ms Nguyễn Thị Thắm – 0975.191.322.

Chia sẻ bài viết tại :